နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အကြံပြုကုသဌာန

Raffles နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အကြံပြုကုသဌာနတွင် တစ်ဦးချင်းမှသည် မိသားစုအလိုက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ရောဂါကုထုံးများ နှင့် ဆေးပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကုသမှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသပေးခြင်းအပြင် ဦးနှောက်ဒဏ်ရာများ၊ IQ ၊ အလုပ်အကိုင်ရေးရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အလုပ်ခန့်ခြင်း နှင့် တရားဥပဒေပြဿ နာများအတွက် အကဲဖြတ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ 16PF, MMPI, IQ tests အစရှိသည့် အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတို့ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ စိတ်ပညာရှင်များ နှင့် ရောဂါကုထုံးပညာရှင်များသည် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ၊ ကလေးနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အနုပညာနှင့်တေးသံကုထုံးတို့ကို အထူးကျွမ်းကျင်သည်။ ဝေခွဲမရသောအခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း နှင့် ပြဿ နာ
များအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကိုလွယ်ကူစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။